Foreningen for shireavl i Danmark

HISTORIE

De første Shire heste man kendte til i Danmark var Cirkus Schumanns tre hingste som Katja Schumann gav opvisning med i halvfjerdserne, disse hingste var om vinteren opstaldet hos Jette Hjort ved Hjardemål Klit.

 

Her fattede Geoge Agesen, Højbjergvej 7, 7742 Vesløs stor interesse for disse hingste og købte i 1983 den ene hingst. De to sidste blev solgt til Tyskland. Geoge Agesen importerede i 1983 14 Shire hopper fra England. En af disse hopper døde få dage efter hjemkomsten. Hopperne skulle føres til hingsten fra Cirkus Schumann, men hingsten havde været under stærk dressur og kunne derfor ikke lære at bedække.

 

Geoge Agesen købte i efteråret 1983 en ny hingst fra England. Edingale Prince Albert 1 år gammel. Edingale Prince Albert startede med bedækninger sommeren 1984 og de første Shire føl blev født sommeren 1985.

 

Geoge Agesen besluttede i 1986 at sælge alle Shire hestene og de blev solgt til følgende: Kurt Højer, Birgitte Kragh, Annemette Skov Hansen, Jens Pedersen og Ole Andersen.

Disse personer startede sammen med Lars Kruse og Berit Foreningen for Shireavl i Danmark d. 19 august 1987.

Vedtægter:

 § 1. Foreningens navn er Foreningen for Shireavl i Danmark.

 § 2. Foreningens formål er at virke for Shirehesteavl, baseret på renavl. Dette formål skal søges fremmet ved kåring af hingste og hopper, efter de engelske avlsmål.

 § 3. Personer der anerkender foreningens formål og love, kan optages som medlemmer. Indmeldelse kan ske til formanden. Medlemsbidraget forelægges af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Kontingentet betales senest 15. februar gælder også for nye medlemmer.

 § 4. Udmeldelse af foreningen kan finde sted ved skriftlig henvendelse til formanden eller sekretæren inden udgangen af kalenderåret, og den vil være gældende fra begyndelsen af det nye kalenderår. Udtrædende medlemmer skal betale deres andel af foreningens gæld, men kan ikke gøre krav på dens eventuelle formue.

 § 5. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling for 2 år, og to bestyrelsesmedlemmer afgår ved lodtrækning et år efter foreningens stiftende generalforsamling. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og antager selv sin sekretær. Formand, næstformand og kasserer disse tre danner forretningsudvalget. Bestyrelsen leder foreningens forretningsanliggender og er ansvarlig for foreningens pengemidler, dog undtagen i tilfælde af bankkrak.

Bestyrelsen udgør foreningens avlsudvalg, der godkender dommer og kåringspladser.

Bestyrelsen er pligtig at påse, at der ikke sker  forskelsbehandling af opdrættere.

 § 6. Hingstekåringer:

Der tildeles point ud fra foreningens avlsmål. Hingste kan kåres som 2 års, 3 års, 4 års og 5 års, hvor hingsten skal opnå en samlet helheds karaktér på mindst 7 points.

Hingsten færdig kåres i dens 6. år, med mindst 8 points i helheds karaktér. Ældre hingste kan kåres, men skal opnå mindst 8 points i helheds karaktér.

Hingste med glasøje kåres ikke. Super Premium hingste optaget direkte på hingstelisten i det år, hvor de er udnævnt til Super Premium i England.

 

Hoppekåringer:

Der tildeles point ud fra foreningens avlsmål.

 Avlsudvalget:

 giver herefter en avlsgodkendelse i samråd med dommere. Avlsudvalget vil i samråd med dommere til enhver tid kunne inddrage avlsgodkendelsen.

Ved stambogsføring sker dette efter Videncentret for Landbrug HESTE´sregler

 

 § 7. Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet revideret af 1 revisor, der vælges af generalforsamlingen for 2 år. Desuden vælges en revisorsuppleant.

 § 8. Generalforsamlingens dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.

2. Beretning om årets arbejde.

3. Regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg. Bestyrelse og 2 suppleanter, revisor og 1 revisorsuppleanter.

7. Virksomhedsplan.

8. Eventuelt

Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig være formanden i hænde senest 15. januar, og udsendes i fuld ordlyd sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling udsendes højest 1 måned før og senest 14 dage før afholdelse af denne. Hvert medlem har en stemme. Stemmeretten udøves ved personlig fremmøde. Kun aktive medlemmer kan modtage valg til foreningens tillidsposter.

 § 9. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning, og skal afholdes inden 2 måneder efter at 50 % af medlemmerne har fremsat skriftlig anmodning herom.

 § 10. Lovændring kan vedtages ved en generalforsamling, når der i dagsordenen for denne er indvarslet derom, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

 § 11. For at vedtage foreningens opløsning, skal der afholdes 2 generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. På begge generalforsamlingerne skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for foreningens opløsning.

 § 12. Ved foreningens opløsning skal dens formue anvendes til fremme af Shireavlen efter den sidst afholdte generalforsamlings bestemmelser.

 

Vedtaget på mødet i Æbeltoft d. 23/2 1992.

Tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen i Sønderholm d. 27/3 1999.

Tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen i Sallinge d.24/3 2007.

Tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen i Vejen d. 23/2 2008.

Tilføjelser vedtaget på generalforsamlingen i Sønderholm d. 26/2 2011.

 

 

Avls mål for Foreningen for Shireavl i Danmark

Denne beskrivelse er lavet for avlere i Danmark af rådsforsamlingen i The Shire Horse Society,for at kunne opdrætte hestene til udstilling og registrering efter den standard som kræves af The Society

HINGSTE:

Farve : Sort,brun rødbrun eller grå. Ingen god hingst må have store hvide pletter på kroppen.

Han må heller ikke være rødskimlet eller kastaniebrun

Højde : Mindst 180cm. I stg.mål

Hoved : Langt og smalt,hverken for stort eller for lille,med lang nakke i proportion til krop-

pen.Kraftige kæbeben skal undgås. Blis.

Øjne : Store,pænt siddende og udtryksfulde.

Næse : Næsebor spæde og vide,læberne samlede og næsen spinkelt romersk.

Ører : Lange,smalle,skarpe og følsomme.

Hals : Velformet og regelmæssig. Smal.

Skuldre : Brede og hældende,omfattende nok til bære kumten ( på seletøjet ).

Nakke : Lang,let hvælving,fremhævende til at give hesten et dominant udseende.

Bryst : Omfanget varierende mellem 185 cm.-244 cm.

Ryg : Kort,stærk og muskuløs. Skal ikke være hældende og krum.

Kryds : Stå højt op. Tydelig hvælving,må ikke være fladt.

Forfra : Bred over bringen med benene lige under kroppen og fint indsvøbte muskler.

Bagdel : Kraftig, kurvet,bred og fuld af muskler fint nedadgående til lårene.

Forben : Skal være så lige som mulig ned til koden. Hvide.

Bagben : Hasen skal ikke være for langt tilbage,mere i linie med bagdelen,stor og vid bred-

side indsnævret foran. Oppustet og krum hase skal undgås. Benets sener skal være

hårde og regelmæssige,når man rører ved dem.Ingen korte benpiber. Hvide.

Benmål :Jævne ben,28-32 cm.Jævne ben er tungere og stærkere end porøse og bløde ben.

Hasen skal være bred og dyb,jævn og skal sidde i den rigtige vinkel for vægten.

Hovene : Dybe,solide og vide. Kronen skal være hård og kraftig i substansen. ( hoven skal

ikke være for bred med tykke åbne vægge ).

Hovskæg : Ikke for meget ,men fint og blødt.

En god shire hingst skal måle mindst 180 cm og veje fra 914kg til 1118kg,når han er fuldstændig udviklet,uden at være for overdrevet stor.Han skal have et maskulint hoved med en passende kam,skrå ikke oprejste skuldre,siddende fint i sammenhæng med bagdelen,som skal være kort og forene sig fint til krydset.Bagdelen skal være opret og ikke "gåserumpet".Både hoved og bagdel skal bæres opret.Ribben skal være fine runde ( ikke flade sidder ),med smalt liv,der generelt betegner en god kondition.En hingst skal have stærke hove og led,hovene skal være brede og store

ved toppen af kronen med tilstrækkelig længde i koden. I bevægelsen skal han gå med kraft,hvor han bruger både knæ og hase. Haserne skal holdes tæt sammen. Han skal gå lige og nøjagtig foran

og bagpå.

En god shirehingst skal have en stærk karakter.

 

HOPPER :

Som hingste undtaget nedenstående.

Farve : Sort,brun rødbrun,grå,rødskimlet eller kastaniebrun.

Højde : Mindst 175cm.i stg.mål.

Hoved : Langt,smalt,hverken for stort eller for lille,lang nakke i proportion til kroppen med

feminint udseende. Blis.

Øjne : Store,pænt siddende og udtryksfulde.

Nakke : Lang,let hvælving,ikke maskulint udseende.

Bryst : 153cm. - 214cm, alt efter størrelse og alder på hesten.

Bagdel : Kraftig og i visse tilfælde større end hingste.

Ben : Korte med korte benpiber.

Benmål : 23-28cm på jævne ben med hård kraftig krone.

En god shirehoppe skal være lang og bred med fri bevægelse,med en feminin og værdig optræden og udseende. Højden minimum 175cm på korte ben. Hun skal have rigelig med plads til at bære sit føl.